Vol 15 (2007)

DOI: https://doi.org/10.15421/24071501

Published: online 31.08.2007, print 08.09.2007

Table of Contents

Preamble
 
1-2

Articles

V.F. Babenko, G.S. Zhiganova
3-8
V.F. Babenko, A.A. Ligun, O.M. Shumeiko
9-15
V.F. Babenko, D.S. Skorokhodov
16-25
V.F. Babenko, M.S. Churilova
26-30
S.V. Babenko, V.I. Ruban
31-34
V.Ye. Belozerov, V.S. Chernyshenko, S.V. Chernyshenko
35-53
Ye.Yu. Bovdui, V.L. Velikіn
54-56
L.G. Bojtsun, A.I. Khaliuzova
57-59
S.B. Vakarchuk, M.B. Vakarchuk
60-69
S.V. Goncharov, V.P. Motornyi
70-83
Ye.V. Derets
84-88
V.G. Doronin, A.A. Ligun
89-93
D.A. Kovtoniuk
94-100
V.A. Kofanov, V.Ye. Miropolskii
101-104
K.S. Mordak
105-106
B.I. Peleshenko
107-118
R.R. Salimov
119-123
Ye.A. Sevostianov
124-133
V.M. Traktynska
134-136
R.M. Trigub
137-142
N.A. Turbai
143-149
A.V. Tushev
150-153
V.A. Chupordia
154-157
P.I. Kogut, T.N. Rudyanova
PDF
158-166