Vol 29, No 2 (2021)

DOI: https://doi.org/10.15421/24212902

Published: online 30.12.2021, print 27.12.2021

Table of Contents

Preamble
 
PDF
1-2

Articles

N. Aslan, M. Saltan
PDF
3-14
V.F. Babenko, Yu.V. Babenko, O.V. Kovalenko
PDF
15-27
V.A. Olshevska
PDF
28-43
I.Ya. Subbotin
PDF
44-54
M.Ye. Tkachenko, V.M. Traktynska
PDF
55-62