Vol 30, No 1 (2022)

DOI: https://doi.org/10.15421/24223001

Published: online 04.07.2022, print 30.06.2022

Table of Contents

Preamble
 
PDF
1-2

Articles

V.F. Babenko, V.V. Babenko, O.V. Kovalenko, N.V. Parfinovych
PDF
3-9
B. Babajanov, F. Abdikarimov
PDF
10-20
R.I. Dmytryshyn, I.-A.V. Lutsiv
PDF
21-29
V.A. Kofanov, K.D. Sydorovych
PDF
30-38
T. Komatsu
PDF
39-55
N.O. Kriachko
PDF
56-65
A.M. Pasko
PDF
66-70